امام صادق علیه السلام فرمود: نفس کسی که بخاطر مظلومیت ما اندوهگین شود، تسبیح است و اندوهش برای ما، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست.سپس امام صادق علیه السلام افزود: این حدیث را باید با طلا نوشت.

لینک هاجستجو

آمار کاربران

بازدیدکنندگان : 71214

اعضای آنلاین

ما 1 مهمان آنلاین داریم